Daňová evidence

Pro živnostníky a podnikatele, kteří nemají ze zákona povinnost vést účetnictví, je výhodnější využít možnosti prokazovat příjmy a výdaje formou daňové evidence.

  • zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
  • stanovéní základu daně z příjmů jako rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji
  • evidence stavu majetku a závazků, které ovlivňují základ daně z příjmů
  • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
  • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů včetně přehledů pro ZP a MSSZ
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
  • účetní poradenství
  • příprava podkladů ke kontrole
  • zastupování na úřadech
  • pro doklady si můžeme přijet k Vám

Tyto zjištěné údaje jsou využitelné pro další rozhodování a řízení firmy.

Paušál

Fyzické osoby, které nemají dle zákona o účetnictví povinnost vést účetnictví, mohou mimo daňové evidence uplatnit ke zjištění základu daně z příjmu výdaje paušálem.

Při uplatnění výdajů paušálem není nutné schovávat výdajové doklady a zkoumat, jestli jsou daňově uznatelné nebo ne. Je potřeba sečíst veškeré příjmy, výdaje se uplatní paušálem (pohybuje se od 30 % do 80 % v závislosti na vykonávané činnosti).

Daňová evidence se však rozhodně vyplatí, jestliže jsou skutečné výdaje vyšší, než při uplatnění paušálem.