Mzdová účetní, zpracování mezd

Problematiku zpracování mezd řeší firma, i když má třeba jen dva zaměstnance. Firma se tak zabývá mzdovým účetnictvím, které ji zdržuje ve vlastním podnikání.

Externí mzdová účtárna je řešením pro malé a střední firmy. Přenecháním vedení mzdového účetnictví a personalistiky naší účetní kanceláři, se zbavíte velkého množství činností, které Vás omezují.

Zajistíme pro:

 • příprava pracovních smluv a dohod
 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a MSSZ
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a MSSZ
 • výplatní pásky
 • příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění)
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy
 • mzdové listy
 • zápočtové listy
 • vyhotovení výstupních formulářů
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování při kontrole sociálního a zdravotního pojištění
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech požadovaných pro výplatu sociálnípodpory, sociální dávky a další státní příspěvky

Výstupy ze mzdového účetnictví se vždy zaúčtují ve finančním účetnictví zaměstnavatele. Mohou však být podkladem i k manažerskému účetnictví, nákladovému účetnictví a pod.